"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Phiên họp lần thứ VII Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí...

14/09/2021

Sáng ngày 14/09/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm...

Tọa đàm "Quy định về công tác giảng dạy năm 2021"

07/07/2021

Sáng ngày 06/7/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm trực...

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học...

03/05/2021

Sáng ngày 28/04/202, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục –...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

01/10/2021

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên...

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

01/10/2021

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học,...

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Sinh viên)

25/09/2021

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường ĐH CNTP TP.HCM đã triển khai hình thức thi trực...

Xem thêm